Naujienos

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

UAB „Kadis ir Ko“ eksporto skatinimo projektas

Projekto finansavimas 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijosskiriamos pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Kadis ir ko“ dalyvaus specializuotose medžio apdirbimo parodose, Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijos federacijoje, kurių metu bendrovės produkcija bus pristatyta potencialiems klientams, siekiant padidinti įmonės eksporto apimtis.Projekto metu numatoma dalyvauti 8 tarptautinėse parodose (Derevoobrabotka, Lesdrevmash ir pan.).

Bendra projekto vertė –82 164,00 EUR, ES fondų investicijos–41 082,00 EUR.

Projekto tikslas

Vykdomo projekto tikslas – didinti įmonės pardavimus bei plėsti eksporto apimtis esamiems ir naujiems klientams. Produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose leidžia parodyti save ir pristatyti gaminamą produkciją kuo didesniam vartotojų ratui, užmegzti naujų ryšių su potencialiais klientais. Parodų metu teikiamos konsultacijos, gaminami įrenginiai pristatomi potencialiems klientams.Tokiu būdu yra įsigilinama į medienos apdirbimo sektoriaus  problemas bei užmezgamas gilesnis kontaktas su būsimais pirkėjais.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

2019-10-03

L5T

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

UAB „Kadis ir Ko“ žinomumo didinimas ir pardavimų eksporto rinkose skatinimas

Projekto finansavimas
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos skiriamos pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Kadis ir ko“ dalyvaus specializuotose medžio apdirbimo parodose Baltarusijoje, Lenkijoje, Estijoje ir Rusijos federacijoje, kurių metu bendrovės produkcija bus pristatyta potencialiems klientams, siekiant padidinti įmonės eksporto apimtis. Bus dalyvaujama 7 tarptautinėse parodose ( „Derevoobrabotka“, „Drema“ ir pan.).

Bendra projekto vertė – 74 529,00 EUR, ES investicijos – 37 264,50 EUR.
Projekto pradžia 2016 m. rugsėjo 27 d.
Projekto pabaiga 2018 m. rugsėjo 28 d.

        Projekto tikslas 

Vykdomo projekto tikslas – didinti įmonės pardavimus bei plėsti eksporto apimtis esamiems ir naujiems klientams. Produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose leidžia parodyti save ir pristatyti gaminamą produkciją kuo didesniam vartotojų būriui, užmegzti naujų ryšių su potencialiais klientais. Teikiant konsultacijas ir pristatinėjant įrengimus, labiau įsigilinama į medienos apdirbimo problemas bei užmezgamas gilesnis kontaktas su potencialiu pirkėju.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.


2017-07-14


ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

UAB „Kadis ir Ko“ žinomumo didinimui ir pardavimų eksporto rinkose skatinimui suteikta Europos Sąjungos parama.

Projekto finansavimas

Ši parama paskirta pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją, Ekonomikos augimo veiksnių programos priemonę „Naujos galimybės“.

Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-058, kurio bendra, vertė – 105.979,00 Lt.(arba 30.693,64 €),
o ES struktūrinių fondų parama siekia 63.587,00 Lt (arba 18.416,07 €).
Projekto pradžia 2014 m. rugsėjo mėn.
Projekto pabaiga 2014 m. gruodžio mėn.

Projekto tikslas
Parama yra panaudota dalyvavimui užsienio parodose
atitinkančiose mūsų gaminamų gaminių specifiką.

Produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose leidžia parodyti save ir pristatyti gaminamą produkciją kuo didesniam vartotojų būriui, užmegzti naujų ryšių su potencialiais klientais. Teikiant konsultacijas ir pristatinėjant įrengimus, labiau įsigilinama į medienos apdirbimo problemas bei užmezgamas gilesnis kontaktas su potencialiu pirkėju.

Tikimės, kad dalyvavimas parodose padidins mūsų eksporto apimtį.


2015-03-18